Udruge koje se bave zaštitom ljudskih prava

POPIS UDRUGA KOJE SE BAVE LJUDSKIM PRAVIMA:

Rijeka: 

Centar za participaciju žena u društvenom životu
U.Z.O.R.  
Udruga Terra Rijeka
Udruga Vida
SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava
Lezbijska organizacija Rijeka “Lori”
Udruga za ljudska prava i građansku participaciju
PaRiter

Hrvatska:

Centar za podršku i razvoj civilnog društva “Delfin”
Centar za žene žrtve rata ROSA
Centar za mirovne studije
Ženska soba
Zagreb Pride
Trans Aid
Iskorak
Dugine obiteljiwww.dugineobitelji.com
Prostor rodne i medijske kulture K-zona
Udruga RODA
GONG
Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava
Centar za žene Adela
Ženska pomoć sada
Udruga žena Hera Križevci
Udruga B.A.B.E.
CESI
SOS VIROVITICA
Udruga Domine
NIT
Udruga “Iris” Bjelovar
Udruga žena Vukovar
Ženska udruga Izvor
Ženska grupa Karlovac Korak
Autonomna ženska kuća
Centar za građanske inicijative Poreč
Kuća ljudskih prava
Status M
Društvo za psihološku pomoć
Projekt građanskih prava Sisak