SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava

Rad Udruge može se prikazati kroz tri programska područja na kojima temeljimo vlastite vrijednosti, djelovanja i projektne aktivnosti:

1.  Edukacija i prevencija nasilja

2. Izravan rad sa žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama

3. Osvještavanje javnosti i javno zagovaranje

Ciljevi Udruge su:

  • promicanje, razvitak, unapređenje i pružanje pomoći i podrške žrtvama svih oblika nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama
  • prevencija nasilja te promicanje tolerancije i građanske svijesti o ljudskim pravima te zaštiti i promicanju istih
  • pružanje besplatne pravne pomoći
  • promocija i poticanje na volontiranje u zajednici te poticanje na aktivno sudjelovanje u društvu.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: demokratska politička kultura, ljudska prava, socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje, kultura i umjetnost, gospodarstvo.

VIZIJA

Društvo u kojem se prepoznaju i vrednuju/čiji su temelj ljudska prava i nenasilje, a čemu doprinose aktivni građani i građanke i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava kao relevantan dionik.

MISIJA

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je udruga usmjerena na promicanje nenasilja i ostvarivanje ljudskih prava, a svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne i pravne pomoći svim žrtvama svih oblika nasilja te edukaciju i osvještavanje javnosti.

VRIJEDNOSTI

Društvena odgovornost i građanska hrabrost, otvorenost i spremnost za pozitivne promjene, ravnopravnost, tolerancija i suživot, humanost i ljudska prava, transparentnost i otvorena komunikacija, pružanje jednakih prilika, suradnja, profesionalnost i etičnost u radu, kreativnost i inovativnost u radu, visoki standardi kvalitete, demokratičnost i aktivno uključivanje