Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ osnovana je 19. listopada 2000. godine. Cilj udruge je informiranje i senzibiliziranje javnosti za prihvaćanje pripadnica/ka seksualnih i rodnih manjina, uklanjanje predrasuda i homo/bi/transfobije, ukidanje diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije, rodnog/spolnog identiteta i/ili rodnog izražavanja, promicanje vrijednosti tolerancije, pluralizma i stvarne jednakosti pred zakonom te samo-osnaživanje zajednice kroz edukativne, psihološke i druge radionice, promotivno-informativne materijale i sl.

Aktivnost udruge LORI usmjerena je na:

  • edukaciju, pružanje podrške i osnaživanje same LGBTIQ zajednice,
  • promociju prava LGBTIQ osoba i povećanje vidljivosti,
  • kampanje i projekte usmjerene na osvješćivanje javnosti te ukazivanje na probleme, oblike diskriminacije i nasilje nad pripadnicama/cima seksualnih i rodnih manjina,
  • informiranje i senzibiliziranje društva za prihvaćanje LGBTIQ osoba,
  • smanjenje predrasuda i stigmatizacije LGBTIQ populacije,
  • stvaranje tolerantnog ozračja i društva u kojem se poštuju prava svih građanki i građana.

Vizija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ vjeruje u pravo svake osobe da kreira i prilagodi svoj identitet i/ili identitete u skladu sa svojom različitošću vodeći se isključivo individualnom seksualnošću i rodnošću, a ne zadanim heteronormativnim pravilima i binarnim sistemom, pri tome uživajući sva prava koja joj pripadaju. Vizija LORI je osiguravanje demokratskog civilnog društva u kojem osobe nisu diskriminirane na temelju seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i izražavanja, u kojem dominiraju vrijednosti nenasilja, jednakosti i prihvaćanja različitosti i koje promiče slobodu življenja i izražavanja njihove seksualne i rodne individualnosti.

Misija

Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“ se zalaže za jednakopravnost, zajedništvo i socijalnu pravde među ljudima. Djeluje prvenstveno s ciljem suzbijanja i uklanjanja homofobije, bifobije i transfobije u svim oblicima, ali i ukidanja seksizma, mizoginije, ksenofobije, rasizma i drugih društvenih pojava koje uzrokuju i podupiru nejednakost i nasilje u društvu.