Europski, nacionalni i lokalni kontekst o društveno korisnom učenju

Temeljem „Europe Engage-a, trogodišnjeg projekta (2014.-2017.) kojeg je financirala Europska unija (Erasmus + program) u svrhu identificiranja postojeće prakse društveno korisnog učenja na sveučilištima u Europi, nastao je dokument koji objedinjuje prakse dvanaest sveučilišta iz dvanaest europskih zemalja. Završetkom projekta u 2017. godini stvorena je europska mreža stručnjaka i stručnjakinja koja posvećeno radi na primjeni ovog modela u kurikulume sastavnica sveučilišta na kojima su zaposlene/i. 

Izvještaj o primjeni i institucionalizaciji metode društveno korisnog učenja uključuje sveučilišta u Španjolskoj, Irskoj, Njemačkoj, Engleskoj, Finskoj, Italiji, Portugalu, Litvi, Belgiji, Nizozemskoj,  Austriji i Hrvatskoj.

Europski kontekst

Prema općem izvještaju o primjeni ovog modela poučavanja koji nastaje kao dio spomenutog projekta mogu se ukratko uvidjeti iskustva spomenutih sveučilišta i država. Tako španjolska sveučilišna mreža uključuje četrdeset i jedno sveučilište koja na različitim razinama imaju institucionalizirano društveno korisno učenje. U Nizozemskoj se samo mali dio nizozemskih sveučilišta fokusira na primjenu ove metode, a kao primjer kolegija s primjenom DKU-a mogu se spomenuti oni tematski vezani za savjetovanja i socijalno poduzetništvo u Rotterdamskoj školi za menadžment. Ipak, nekoliko nizozemskih sveučilišta razmatra i radi na pružanju DKU aktivnosti u bliskoj budućnosti kao što je to Vrije Universiteit u Amsterdamu kojeg je projektni tim HOOD posjetio u studenom 2018. godine. U Portugalu je Sveučilište Nova u Lisabonu domaćin programa tkz. Građanskog angažmana. U kontekstu Irske, društveno korisno učenje smatra se izrazito novim i inovativnim pristupom koji se nastoji implementirati unutar kurikuluma visokog obrazovanja. Nedavno je Campus Engage, irska mreža za građanski angažman unutar visokog obrazovanja, uvela program izgradnje kapaciteta pod nazivom Program sudjelovanja, a u programu je sudjelovalo više od 175 osoba akademskog osoblja. U Njemačkoj postoji nacionalna sveučilišna mreža i prema istraživanju provedenom 2012. godine, 56 visokih učilišta usvojilo je DKU kao pedagoški pristup. 

U rujnu 2018. godine održala se Prva europska konferencije o društveno korisnom učenju u visokoobrazovnim institucijama u Madridu. Universidad Autónoma de Madrid  bio je domaćin prve europske konferencije tematski posvećena razmjeni iskustva i znanja u radu s metodom društveno korisnog učenja na europskim sveučilištima. Stručna konferencija pridonijela je stvaranju mreže kontakata i pokazala kako metoda DKU-a zasigurno ima svoje mjesto unutar visokog obrazovanja. 

Nacionalni kontekst

Sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj je binarni sustav koji nudi dvije vrste visokog obrazovanja: sveučilišni studiji (koji nude akademske programe koji se izvode isključivo na sveučilišta) i stručne studije (nude profesionalne programe na veleučilištima).  Hrvatski sustav visokog obrazovanja sastoji se od 10 sveučilišta, 14 veleučilišta i 23 fakulteta primijenjenih znanosti (3 javna i 21 privatna fakulteta). Sveučilišni studiji imaju tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij, dok stručni studiji imaju dvije razine: stručni studij i specijalistički stručni diplomski studij. 

U Hrvatskoj postoje četiri sveučilišta čije su (neke) sastavnice unutar kolegija primijenile ovaj model poučavanja, a to su: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Zadru. 

Informacije o iskustvima društveno korisnog učenja na hrvatskim sveučilištima također su prikupljani u sklopu projekta Europe Engage, a prikupljeno je 25 iskustava sa sljedećih hrvatskih sveučilišta: Pedagoški fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i  Sveučilište u Splitu.

U studenom 2018. održana je prva konferencija o društveno korisnom učenju u Hrvatskoj pod nazivom “Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj u Hrvatskoj“. Konferencija je organizirana unutar  ESF projekta PAZI!, a imala je za cilj razmjenu postojećih znanja i iskustva o provedbi društveno-korisnog učenja kao i umrežavanje provoditelja programa društveno korisnog učenja u Hrvatskoj. 

Lokalni kontekst – Sveučilište u Rijeci 

Na Sveučilištu u Rijeci, dva su fakulteta integrirala društveno korisno učenje kroz pojedine kolegije, nastavne planove i programe koji se mogu upisati na preddiplomskoj i diplomskoj razini (Filozofski fakultet i Ekonomski fakultet).

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci društveno korisno učenje rijetko je uključeno u nastavni program na diplomskoj razini. Postojeći kolegij s implementacijom DKU-a su Strateški menadžment na Katedri za menadžment i organizaciju, te kolegiji Istraživanje tržišta i Promocija na Katedri za menadžment i organizaciju. 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci omogućio je studentima/cama stjecanje dijela ECTS bodova kroz volontiranje i kroz praksu u zajednici. 

U priručniku Učenje zalaganjem u zajednici (2015.) mogu se pronaći sve detaljne informacije o kolegijima koji se izvode na Filozofskom fakultetu u Rijeci i Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Primjena metode DKU-a u ovom je priručniku predstavljena putem kolegija Istraživanje tržišta na Ekonomskom fakultetu i Evaluacijska istraživanja na Odsjeku za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci. 

Sveučilište u Rijeci prije 2013. nije nudilo kolegije koji se temelje na metodi društveno korisnog učenja.