Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Službeno otvoren 1. ožujka 2016.godine, znanstveno-istraživačka je platforma i prostor okupljanja znanosti, umjetnosti i civilnog društva oko tema vezanih za feminizam, rodnu, kritičku te teoriju seksualnosti.

Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci prostor je suradnje studenata/ica, istraživača/ica, znanstvenica/ka, umjetnica/ka, dionika/ca civilnoga društva i angažiranih građana/ke čiji se rad i interes temelji na ili se dotiče feminističke i rodne teorije te teorija seksualnosti i rodnih identiteta. Centar nastoji jačati pozitivnu predodžbu o ulozi znanstvenih spoznaja u stvaranju društva jednakih prilika za sve građanke i građane, te širiti svijest o važnosti rodne jednakosti, poštivanju ženskih ljudskih prava i prava svih ugroženih (ranjivih) manjina.

Primarni cilj Centra jest aktivno doprinositi informiranosti, povezanosti i suradnji među znanstvenicama/ima koji djeluju pri Sveučilištu u Rijeci, a napose na Filozofskom fakultetu u Rijeci, čiji se znanstveni rad temelji na ili dotiče feminističke i rodne teorije seksualnosti i rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja (primjerice filologije, historiografije, psihologije, studija medija i kulture itd.).

 Ostali ciljevi Centra: 

  1. Pospješivanje informiranosti, povezanosti i suradnje među znanstvenicima/cama na Fakultetu čiji se znanstveni rad temelji na ili se dotiče feminističke i rodne te teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, bez obzira na ishodišnu znanstvenu perspektivu, odnosno disciplinu ili polja znanja.
  2. Pospješivanje multi-i interdisciplinarnog pristupa istraživanju na Fakultetu, jačanje međuodsječne suradnje,kao i suradnje između različitih sastavnica Sveučilišta
  3. Povezivanje članova Centra s domaćim i međunarodnim znanstvenicima/cama i umjetnicima/cama te razvijanje suradnje s vanjskim institucijama u cilju prijave zajedničkih projekata, te unapređivanje znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu
  4. Omogućavanje zajedničkog predstavljanja i promoviranja znanstvenog i stručnog rada na temu feminističke i rodne teorije seksualnosti i spolnih/rodnih identiteta, ostvarenog od strane znanstvenika Fakulteta s ciljem povećanja vidljivosti, vrednovanja i diseminacije tog rada u domaćoj i međunarodnoj akademskoj javnosti
  5. Pokretanje multi-i interdisciplinarnog onilne časopisa; pokretanje izdavačke djelatnosti usmjerene na prevođenje relevantnih, a dosad u prijevodu nedostupnih stranih autora/ica, te izdavanje autorskih monografija i uredničkih knjiga domaćih istraživača/ica
  6. Omogućavanje pokretanja kolegija i/ili sastavljanja obrazovnih programa na preddiplomskoj, diplomskoj i/ili poslijediplomskoj razini studija